תשובה אחת
אני לא רוצה להידחף לך והכל, הבחירות הן שלך...
אבל אני הייתי מכבדת את החבר הקודם שלך ומחכה טיפה לפני שאני רצה לקראש.. אני בטוחה שקשה לו..