9 תשובות
12. אמת או חובה.
לא הייתה
בן 16 וחצי
אם. ונשיקה לא הייתה.
16.5
אנונימי
לא היה 16.8
אנונימית