5 תשובות
הייתי מתעלמת כי אני אפילו לא יודעת מה זה
חזרו לילדות
נוסטלגיהה
צוחקת והייתי מבקשת להצטרף חחח כי כזאת אני
מצטרף לגמרי
הכי מצטרף