3 תשובות
סכום כל הצלעות
היקף של מה?
סכום של כל הצלעות.