תשובה אחת
התיאטרון השחור,
המזרקות המזמרות,
שייט באוניה על נהר הבלטאבה
ErO