תשובה אחת
בסדר זה לא שאת סתם לא רוצה ללכת את לא מרגישה טוב
לכי לרופא שיתן לך אישור