תשובה אחת
תמחקי בטיפקס ותכחישי כל קשר למקרה
אנונימית