תשובה אחת
להבין שהוא לא שווה את זה, ולהתקדם הלאה. (: