שבועות על שם שבעת השבועות שסופרים מיום הנפת העומר עד חג זה. שם זה מופיע בתורה מספר פעמים.-מויקיפדיה.
מקווה שעזרתי:)
בגלל השבועות שסופרים ספירת העומר מפסח עד החג,. יש לו עוד שמות חג הקציר, עצרת, חג הביכורים. חג מתן תורה בהצלחה רבה רבה אמן.
כי סופרים 7 שבועות בין פסח לחג השבועות חג מתו תורה. כמו שלפני ארוע חשוב מתארגנים הרבה לפני אז לקבלת התורה לא כל שכן?!?! לכן מתארגנים 49 יום לפני.

צירפתי סרטון על ההכנות לחג השבועות
אולי תאהב את: