3 תשובות
איזה מספר כיתה?
שואל השאלה:
4
"אני רוצה קצת תשומת לב
אני רוצה להיות צרודה
אני רוצה להיות בלי קול
שהעולם כולו יסבולל
שהוא יסבוול
חוזרים על כל משפט פעמיים