6 תשובות
זה עם p
lehanpik
;(
עם p כי יש באות נ שווא נח. אחרי שווא נח שמים דגים (אלא אם זאת אחת מהאותיות האחרע, שאז שמים חטף באות הבאה או משהו אחר אבל זה לא קשור כל כך לשאלה)