2 תשובות
מצטרפת לשאלה
יש בטרמינל x עולה בערך תשעים שקל