תשובה אחת
מחיר ללא מעמ-x
עם מעמ-1.18(הx הוא ה100 אחוז אז מוסיפים לו עוד 18 אחוז ממנו שהוא המעמ)
ובונים משוואה.
1.18x=99120
מחלקים ו
x=84000