3 תשובות
משאיר
משאיר ומפליק לה
אנונימי
מוריד.
לא מרגיש בנוח בסיטואציה כזו..