2 תשובות
אני צ'ילין (שם כנראה) ואתה
אני ברגוע ומה איתך?
Chillin זה כזה לנוח