2 תשובות
כל ערוץ שם קלפיות שונות אז זה לא אותו דבר בדיוק
שמאלנים אוצרים אחרת ימנים אומרים אחרת לדעתי 13 הכי מדויק
אנונימית