19 תשובות
נכתב בצד
נזכרתי במשהו
אמרו לי שזה נזכרתי במשהו אבל לא יודעת חח
אנונימית
נזכרתי בדבר
נזכרתי בדבר
ראשי תיבות של נכתב בצד
נזכרתי במשהו
נזכרתי במשהו
ניזכרתי במשהו
Ncf
נזכרתי במשהו/נזכרתי בדבר
זה לא ידוע אך יש שטוענים שמקור ראשי התיבות בעברית הוא מראשי התיבות הלטיניים N.B. שפירושם nota bene "עיין היטב"
עם הזמן נוצרו פירושים נוספים לראשי התיבות, כמו "נזכרתי בזאת", "נוסף בזאת" ,"נזכרתי בדבר", "נוסף בסוף", "נזכרתי במשהו" ועוד...
נזכרתי במשהו
נכתב בצד
או נזכרתי במשהו לא בטוחה בזה
נזכרתי ב-
נזכרתי בדבר
נוסף בסוף
נזכר בזאת
נזכרתי בדבר
נזכרתי בסוף
נכתב בסוף
נכתב בצידו
נזכרתי בצשהו
משהו