5 תשובות
אפשרי : )
תמיד אבל אני בן,
תמיד אפשר
אני..