תשובה אחת
תלוי באנשים, אבל גיל 14 זה מתחיל יותר נשיקות וזה