3 תשובות
שאתה חווה משהו שאתה מרגישה שחווית כבר
כשקורה משהו שאתה מרגיש שהוא כבר קרה לפני
כשקורה לך משהו ואתה מרגיש שקרה לך כבר אותו דבר או שראית בעבר את מה שאתה רואה עכשיו