12 תשובות
יותר מידי
מאוד
בערך
לפעמים
אמ..
פסדר
מאוד
בהגזמה
מבחינת אישיות? גוף? יופי?