4 תשובות
יופי לך
מסכים
מסכים
תסביר
אם הוא שולט בצורה דמוקרטית ולא דיקטטורית, אז מסכימה.