5 תשובות
10 שקל
אנונימית
רק הכרטיס עשרה שקלים
10 שח