תשובה אחת
מה ?! רואים וריד כחול בגלל העובי של העור לא בגלל שום דבר אחר