5 תשובות
כן בדיוטי
כן יש גם כל מיני יבואנים ולפי מה שאני זוכרת לפני כמה שנים ראיתי בקניון הזהב קומה 2
בדיוטי פרי
בדויטי פרי