2 תשובות
כאילו לקחת את הזמן
לקחת את הזמן, ההפך מלמהר