תשובה אחת
"יהיה לי מזל אם שמינית מהכישרון של מר טרמפנטין יעבור אליי".
אנונימי