7 תשובות
לנו היה בח'
לי יש מכיתה ז כבר ובכיתה ט אצלנו מדריכים את הגיחה אבל כל בית ספר והחוקים שלו
אצלי זה היה בט'
כל בית ספר זה משתנה למשל לי היה בכיתה ח
אנונימי
לי היה בח'
בכיתה ט