תשובה אחת
תלוי במחזור של העסק
דבר עם רו"ח והוא יגיד לך מה כדאי לך לעשות