תשובה אחת
שאת צנועה יותר? ביישנית? שום דבר רע אם זה מה שכיוונת זה לגיטימי לגמרי