תשובה אחת
אם הוא חשוב לך והיית רוצה שהוא יגיד לך, תגידי