תשובה אחת
תפתחי את החלון, לא עד הסוף מספיק רק כדי להוציא את היד, ותפתחי את את הטריס