5 תשובות
ארון
בקבורה נוצרית ארון
בקבורה יהודית תכריכים
ארון
בתוך ארון קבורה
באותו הנושא: