6 תשובות
שואל השאלה:
*זוג
אנונימית
יותר בסטים כאלה
יכולים
אבל כבר לא יהיו
כמובן