5 תשובות
זה סתם כוכב זה לא מגן דוד
זה תג של שריף, זה לא מגן דוד
אנונימית
זה לא מגן דוד
זה לא מגן דוד זה כוכב
זה תג רגיל