11 תשובות
תיכון ולא
תיכון וכן
תיכון מוסינזון.. וכן מותר חח פשוט לא קצר מוגזם
אסור, תיכון
תיכון וכן
אבל לא מכנסי תחתונים
אסור לא בחטיבה ולא בתיכון לבנות אסור ולבנים מותר, יש לי בית ספר דוחה.
אני חושבת שאסור אבל עדיין רואה מלא בנות באות עם קצר
וזה בנות גם בחטיבה וגם בתיכון
מותר לנו שורטים אבל לא ממש ממש קצרים, חטיבה
לא, חטיבה
אבל לבנים מותר
בצפר מטומטם
אסור, חטיבה