4 תשובות
בשוודיה
תכיר את בחורונת
היא חתיך אש
אנונימי
לא יכול
אני חתיך מדי
אנונימי
מתחזהה