5 תשובות
אסור נוזלים
לנו זרקו כל דבר שהוא בשפורפרת ובקבוקי מים
אוכל וזה תשימו במזוודה, רק סנוויצים וכזה תביאו לטיסה עצמה
אסור נוזלים..
מותר אלא אם כן את שולחת את המזוודה לאיפה שכל המזוודות את יודעת איפה..
אסור נוזלים, כלי נשק ודברים חדים שיכולים לשמש ככלי נשק.
אסור נוזלים, מטריות, פינצטות וכל מיני גוזזים ודברים חדים.
מותר אוכל