6 תשובות
שחור
בלילה כחול ושאר היום ירוק המבין יבין והמפגר יתפגר
תכלת וורוד בייבי
כחול כהה