7 תשובות
עוד לא ואני בת 16
11 וזה היה נוראי
אני עוד לא ואני בת 15