3 תשובות
שלא יראו את הפטמות?
פטמות...
שלא יראו את הפטמות.