4 תשובות
חח כן
אל תחזירי לה לדעתי.
שתחפש.
תשימי את זה בכביסה או במקום שיש הרבה כביסות לקבל
ואז היא תחשוב שהיא שמה את זה בכביסה
שימי לה את זה עמוק בארון או בכביסה, ואם היא שואלת אותך אם את עשית את זה אז "תחפשי טוב יותר פעם הבאה ואל תפילי את האשמה עליי"