3 תשובות
אם אתם בקשר אז לא ממש
ברור שלא כי אמרת שחזרתם לדבר