תשובה אחת
נכנס יין יצא סוד
בקבה נודר מלשינים דוקר
אנונימי
התחברות ל
באותו הנושא: