תשובה אחת
נכנס יין יצא סוד
בקבה נודר מלשינים דוקר
אנונימי
באותו הנושא: