תשובה אחת
לא, אפשר לעשות חיפוש של מילה מסויימת או משפט