תשובה אחת
שהיא פרחונה רצח וזה מוריד רצח בשבילי
התחברות ל