3 תשובות
אני בשוקק איך הוא מסיים את השיחה!!! בושה!!!
הוא ערס עם אופי ר ע מאוד בניגוד אליי
המטרידים של סטפיס זה מושלם