4 תשובות
מנסה להסביר לו את הסיטואציה ואם הוא בוחר לא להמשיך את הקשר כי הוא מרגיש קצת מעבר לידידות אז הפסד שלו.
אומרת לו שאני מחבבת אותו בתור ידיד בלבד.
אומרת לא שאני מצטערת אבל זה לא הדדי...