תשובה אחת
יכול להיות שהבן אדם האחר לא בסדר במובן שזה לגיטימי כי בני האדם שונה וההגיון, אני ממליץ על חשבון נפש עצמי לפעמים זה טוב