תשובה אחת
שואל אותך הרבה פעמים דברים
מחפש על מה לדבר איתך